• +387 63 378 487
  • +385 91 9859 995
  • contact@ivanica-village.com

HOTEL
P = 4131 m2

Parcela broj 1196/38 - HOTEL

Parcela broj 1196/38 - HOTEL - P = 4131 m2

Površina parcele je 4131m2. Predviđena za gradnju hotela sa popratnim sadržajima. Lokacija ove parcele je na samom ulazu u naselje,udaljenost od granice BiH i Hrvatske i prometnice Dubrovnik-Trebinje je 30 metara.

© Ivanica Property. Sva prava pridržana.